Câu 6: Có phải báo giảm không lương là được làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương?

Căn cứ pháp lý: Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Cụ thể Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu đối tượng và điều kiện được hỗ trợ của chính sách này như sau:

– Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.

– Đơn vị – nơi người lao động làm việc phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19

– Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021

– Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Như vậy, nếu đủ điều kiện để báo giảm không lương nhưng không thỏa mãn các điều kiện khác thì sẽ không được hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.