Câu 6: Cách xác định đối tượng người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thế nào?

Đối tượng người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp:

+ Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu kinh tế trọng điểm.

+ Ở thuê, trọ trong thời gian từ 1/2/2022 đến ngày 30/6/2022.

+ Có hợp đồng lao động (từ 01 tháng trở lên) trước ngày 1/4/2022.

+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ.

Đối tượng người lao động quay trở lại thị trường lao động:

+ Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm.

+ Ở thuê, trọ trong thời gian từ 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

+ Có hợp đồng lao động (từ 01 tháng trở lên) trong khoảng thời gian từ 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022, trừ hợp đồng giao tiếp kết nối đã thực hiện trước đó.

+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.