Câu 5: Thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động qua điện thoại có đủ điều kiện để hưởng chính sách này?

Căn cứ pháp lý: Công văn số 2558/LĐTBXH-VP

Công văn số 2558/LĐTBXH-VP ban hành ngày 05/08/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có hướng dẫn trường hợp do dịch bệnh hoặc nguyên nhân bất khả kháng khác không thể thỏa thuận bằng văn bản thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận bằng hình thức khác (qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử,…).

Như vậy, doanh nghiệp có thể thỏa thuận với người lao động qua điện thoại và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung thỏa thuận.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.