Câu 5: Phương thức chi trả gói hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP thế nào?

Nguyên văn từ ông Lê Hùng Sơn:

Về phương hướng chi trả, đối với NLĐ đang tham gia BHTN tại DN, chúng tôi sẽ chi trả qua tài khoản cá nhân. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc chi trả chính sách hỗ trợ NLĐ qua tài khoản vừa bảo đảm kịp thời, minh bạch đến tận tay NLĐ vừa đáp ứng chủ trương không dùng tiền mặt của Chính phủ cũng như bảo đảm tốt việc phòng chống dịch Covid-19, tránh tiếp xúc trực tiếp. Theo đó, NLĐ đang làm việc tại DN chỉ cần cung cấp cho DN số tài khoản cá nhân, còn với những thông tin liên quan đến nhân thân cá nhân, như số CMND/căn cước công dân và thời gian tham gia BHTN của NLĐ cơ quan BHXH sẽ in sẵn để NLĐ đối soát.

Một số trường hợp đặc biệt khi NLĐ không thể mở được tài khoản cá nhân, cơ quan BHXH sẽ chi trả qua DN. Tuy nhiên, để bảo đảm sự kịp thời và minh bạch, BHXH Việt Nam khuyến nghị NLĐ nên nhanh chóng mở tài khoản cá nhân qua hệ thống các ngân hàng để có thể nhận được nhanh nhất và chính xác nhất. Đối với NLĐ bảo lưu thời gian tham gia BHTN từ ngày 1-1-2020 đến nay, những NLĐ đã ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động không ở DN, đã về các địa phương… thì sẽ được cơ quan BHXH tỉnh/huyện tiếp nhận đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ của NLĐ, không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

AZTAX xin tóm tắt lại như sau:

👉 Đối với NLĐ đang tham gia BHTN tại doanh nghiệp: Trả qua tài khoản cá nhân.

=> NLĐ phải cung cấp cho doanh nghiệp số tài khoản cá nhân. Những thông tin khác liên quan đến thân nhân và thời gian tham gia BHXH sẽ in sẵn để đối soát (không cần khai báo thêm).

👉 Đối với NLĐ không thể mở tài khoản cá nhân tại doanh nghiệp: Trả qua doanh nghiệp

=> BHXH khuyến nghị NLĐ nên mở tài khoản cá nhân.

👉 Đối với NLĐ đang bảo lưu thười gian tham gia BHTN: Cơ quan BHXH tỉnh/huyện tiếp nhận đề nghị hưởng chính sách của NLĐ, không phụ thuộc địa giới hành chính.

=> Ví dụ: NLĐ làm việc ở HN nhưng đã thôi việc, đến TPHCM làm hồ sơ vẫn được.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.