Câu 5: Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thế nào?

Bước 1: Doanh nghiệp hướng dẫn người lao động kê khai mẫu 01 ban hành theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg. Người lao động phải có xác nhận của chủ trọ đầy đủ.

Bước 2: Doanh nghiệp tổng hợp lại danh sách và kê khai vào mẫu 02 hoặc mẫu 03 ban hành theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg:

– Kê khai mẫu 02 đối với danh sách người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp 

– Kê khai mẫu 03 đối với danh sách người lao động quay trở lại thị trường lao động

Bước 3: Doanh nghiệp tiến hành gửi danh sách đề nghị đến cơ quan bảo hiểm xã hội

*Doanh nghiệp có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Bước 4: Chờ và nhận kết quả xác nhận từ BHXH

Bước 5: Doanh nghiệp tiếp tục gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở bao gồm:

– Mẫu 02 hoặc mẫu 03 đã được cơ quan BHXH xác nhận.

– Bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ trong trường hợp trong danh sách đề nghị có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (nếu có)

*Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Bước 6: Chờ và nhận kết quả trong khoảng 06 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Xem và tải mẫu tại bài viết: Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê trọ, thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.