Câu 47: Người lao động vào làm ngày 20/6, ký hợp đồng lao động vào tháng 6 nhưng tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 7 thì có được hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không? Giả sử người lao động đã thỏa các điều kiện khác.

Không. Vì người lao động không tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian quy định.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.