Câu 45: Tại mẫu 01 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, người lao động phải điền khoảng thời gian thuê trọ từ ngày – đến ngày thế nào? Vì hợp đồng thuê nhà không ghi rõ ngày kết thúc.

Người lao động có thể ghi từ ngày bắt đầu thuê đến ngày hiện tại – ngày nộp hồ sơ đề nghị.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.