Câu 44: Công ty có khu lưu trú cho công nhân, những công nhân tại khu lưu trú chỉ phải chi trả một khoản tiền điện, tiền nước mỗi tháng thì có được xem như ở thuê ở trọ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không?

Không. Vì công nhân trong trường hợp này không thuê mướn nhà trọ và không phải chi trả tiền trọ.

Chuyên mục: .