Câu 43: Trong trường hợp đơn vị đang chậm thanh toán bảo hiểm xã hội, nợ bảo hiểm xã hội thì có được xác nhận danh sách theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không?

Không. Đơn vị cần hoàn tất đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định để được hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.