Câu 42: Người lao động đủ điều kiện theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg nhưng chủ trọ không khai báo tạm trú thì có được hỗ trợ không?

Quy định tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg chỉ nêu điều kiện là ở thuê, ở trọ và chỉ cần chủ trọ xác nhận nên không xét đến sổ hộ khẩu, tạm trú.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.