Câu 41: Người lao động làm việc tạm tại khu kinh tế, chỉ ở nhà nghỉ. Thời gian ở nhà nghỉ rơi vào khoảng 1-2 tháng. Sau đó, người lao động quay trở lại khu vực công ty, làm việc và đóng bảo hiểm xã hội tại khu vực công ty thì có được hưởng hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không?

Có, nếu người lao động này được xác nhận từ chủ nhà nghỉ và có thời gian ở trọ, ở thuê đúng thời điểm quy định tại công văn.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.