Câu 4: “Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN nhưng đến ngày 30/9/2021 chưa có quyết định hưởng TCTN…”. Vậy cơ quan BHXH tiếp nhận đề nghị chi trả hỗ trợ theo NQ116, sau đó mới nhận được quyết định hưởng TCTN thì giải quyết như thế nào?

Thời điểm xác định thời gian đóng BHTN chưa hưởng để tính mức hỗ trợ là tại thời điểm 30/9/2021. Có nghĩa là tại thời điểm đó người lao động có bao nhiêu tháng đóng BHTN chưa hưởng thì được tính bấy nhiêu. Còn sau thời điểm này người lao động có quyết định hưởng TCTN thì không ảnh hưởng gì đến việc hưởng hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời