Câu 4: Thủ tục hưởng gói hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP ra sao?

Nguyên văn từ ông Lê Hùng Sơn:

Với quan điểm chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và các bộ có liên quan, BHXH Việt Nam đã dự kiến các quy trình thủ tục để triển khai gói hỗ trợ NLĐ, DN một cách đơn giản, thuận lợi, nhanh nhất và chính xác nhất. Đối với 38.000 đơn vị sử dụng lao động được giảm đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ BHTN trong thời gian 12 tháng (từ ngày 1-10-2021 đến 30-9-2022) sẽ không phát sinh thủ tục hành chính. Cơ quan BHXH căn cứ vào dữ liệu trên phần mềm quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, hằng tháng sẽ in ra bảng đối chiếu thanh toán số phải thu nộp. Trên bảng thanh toán đó chúng tôi sẽ loại trừ khoản đóng 1% vào quỹ BHTN của DN. Đối với 13 triệu NLĐ, cơ quan BHXH sẽ dựa trên nền tảng dữ liệu công nghệ thông tin hiện có để xác định người hưởng gói hỗ trợ bằng mã số định danh tham gia BHTN và xác định thời gian tham gia BHTN. Tất cả thông tin này đã sẵn sàng trong hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin của ngành BHXH Việt Nam.

AZTAX xin tóm tắt lại như sau:

Dựa trên quan điểm chỉ đạo, dự kiến quy trình triển khai gói này đơn giản, thuận lợi, nhanh chóng và chính xác nhất. Cụ thể chưa có hướng dẫn.

👉 Đối với NSDLĐ

Sẽ không phát sinh thủ tục hành chính (nghĩa là DN sẽ không cần làm hồ sơ gì). Cơ quan BHXH căn cứ vào dữ liệu trên phần mềm để in ra bảng đối chiếu thanh toán phải nộp. Trên bảng thanh toán sẽ được loại trừ khoản đóng 1% vào quỹ BHTN.

👉 Đối với NLĐ

Cơ quan BHXH sẽ dựa trên nền tảng dữ liệu công nghệ thông tin hiện có để xác định người hưởng gói hỗ trợ này bằng mã số định danh tham gia BHTN (là mã BHXH). Tất cả thông tin này đều đã sẵn sàng trong hệ thống dữ liệu thông tin của BHXH.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.