Câu 4: Người lao động đang là F1 và đang thực hiện cách ly y tế tập trung thì phát hiện dương tính. Vậy, đối tượng chuyển từ F1 sang F0 thì có được hưởng đồng thời cả 2 chế độ cho F1 và F0 không?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Trường hợp này được hưởng hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày trong thời gian là F1 thực hiện cách ly y tế thực tế (tối đa 21 ngày) và trong thời gian là F0 điều trị thực tế (tối đa 45 ngày).

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.