Câu 4: Nếu được chấp thuận cho vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh, ngân hàng chính sách xã hội có giải ngân trực tiếp đến người lao động không?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho người sử dụng lao động bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của người sử dụng lao động, không giải ngân trực tiếp cho người lao động.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.