Câu 4: Đơn vị nộp giấy Chứng nhận nghỉ hưởng BHXH nhưng cơ quan BHXH không xét duyệt với lý do sai mẫu chữ ký thì phải làm sao?

Theo quy định, y bác sĩ được phân công khám chữa bệnh và ký trên giấy C65-HD phải đăng ký danh sách và chữ ký mẫu với cơ quan BHXH. Do đó, trường hợp y bác sĩ ký trên mẫu C65-HD không có đăng ký chữ ký mẫu với cơ quan BHXH thì không duyệt chứng từ đó.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.