Câu 38: Theo giải đáp từ cơ quan Bảo hiểm xã hội và Phòng Lao động thành phố Thủ Đức, khi hồ sơ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg được nộp, có thể sẽ có thanh tra để đảm bảo tính trung thực. Vậy thanh tra ở đây là thanh tra đơn vị hay thanh tra nhà trọ?

Theo nguyên tắc của thanh tra thì kế hoạch thanh tra sẽ được công bố trước khi có quyết định thanh tra. Hiện tại, chưa hiểu rõ được kế hoạch này.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.