Câu 37: Khi nộp hồ sơ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg lên Phòng Lao động, Phòng Lao động yêu cầu nộp bổ sung bảng lương thì bảng lương này chỉ nộp của những người trong danh sách được hưởng hỗ trợ thôi hay bảng lương của toàn thể công ty?

Doanh nghiệp có thể nộp bảng lương hợp lệ để chứng minh là được, không cần bảng lương của toàn thể doanh nghiệp (tùy quy định tại từng khu vực – có thể khu vực khác có hướng dẫn khác).

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.