Câu 36: Người lao động đang thuê nhà, ở chung nhà với người thân. Người lao động vẫn trả tiền thuê nhà (giả sử đã thỏa các điều kiện khác) thì có được hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không?

Trong trường hợp người lao động có thuê nhà, thuê trọ và vẫn thỏa các điều kiện khác thì vẫn được hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.