Câu 33: Người lao động đã đổi sang căn cước công dân nhưng chưa cập nhật thì ghi số căn cước công dân hay ghi số chứng minh nhân dân trên hồ sơ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

Đối với trường hợp này, người sử dụng lao động lập danh sách dựa trên số chứng minh nhân dân của người lao động. Vì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ sử dụng hàm dò tìm để tìm kiếm thông tin của người lao động xem có khớp với cơ sở dữ liệu không, từ đó xác nhận cho đơn vị. Vậy nên, nếu người sử dụng lao động ghi số căn cước công dân thì có thể không được xác nhận.

Tuy nhiên, đơn vị cũng lưu ý, sau khi được duyệt chế độ hỗ trợ, đơn vị cần cập nhật số căn cước công dân của người lao động để thuận tiện hơn cho các thủ tục, hồ sơ sau này.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.