Câu 33: Doanh nghiệp không thấy Mẫu 01 cơ quan bảo hiểm xã hội gửi, vậy có thể lập Mẫu 02 gửi cơ quan bảo hiểm xã hội trước để được hỗ trợ chính sách tại Nghị quyết 116/NQ-CP không?

Như đã thông tin tại Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, người sử dụng lao động vui lòng chờ cơ quan bảo hiểm xã hội gửi Mẫu 01 trước để rà soát thông tin. Bảo hiểm xã hội sẽ gửi chậm nhất vào ngày 20/10/2021. Quá thời hạn nêu trên mà chưa nhận được, đơn vị có thể liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để được hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.