Câu 32: Người lao động nộp hồ sơ đề nghị nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP nhưng không có tin nhắn thông báo thì phải làm sao?

Trường hợp người lao động nộp hồ sơ thành công nhưng không có tin nhắn thông báo thì hoàn toàn có thể kiểm tra email đã đăng ký với bảo hiểm xã hội hoặc xem ở phần lịch sử nộp hồ sơ để biết trạng thái. Thực tế, một số người lao động có thể không nhận được thông báo do nhập sai số điện thoại hoặc lỗi hệ thống từ bảo hiểm xã hội.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.