Câu 32: Mẫu 03 theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg không cho nộp gộp 2-3 tháng và yêu cầu nộp trước ngày 15 hằng tháng. Nhưng nay đã là 19/5 thì có thể nộp được cho tháng 04 không?

Do công văn hướng dẫn được ban hành trễ nên đơn vị vẫn có thể nộp cho tháng 4 được. Tuy nhiên, từ tháng 05 trở đi, đơn vị vui lòng nộp hồ sơ đúng thời gian quy định.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.