Câu 31: Làm thế nào để biết cơ quan bảo hiểm xã hội đã nhận hồ sơ đề nghị nhận trợ cấp theo Nghị quyết 116/NQ-CP hay chưa và xử lý thế nào?

Để biết hồ sơ cơ quan bảo hiểm xã hội đã nhận hay chưa, người lao động vui lòng tự tra cứu tại phần “Lịch sử” nộp hồ sơ. Nếu người lao động nộp qua VssID hay Cổng dịch vụ công BHXH sẽ hiển thị rõ phần này. Trường hợp người lao động nộp qua bưu điện, vui lòng tra mã vận đơn để biết hồ sơ đã đến cơ quan bảo hiểm xã hội chưa.

Khi xử lý, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ gửi tin nhắn cho người lao động, trình tự thông báo như sau:

  • Đối với thông báo “Hồ sơ số… đã được bảo hiểm xã hội tiếp nhận và tiến hành xử lý. Kết quả sẽ có vào ngày ….”: Cơ quan bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận hồ sơ của người lao động.
  • Đối với thông báo “Hồ sơ số… đã được xử lý xong, vui lòng nhận kết quả theo hình thức đã đăng ký.”: Cơ quan bảo hiểm xã hội đã chấp nhận và duyệt hồ sơ của người lao động. Nếu đăng ký nhận tiền mặt, người lao động đến cơ quan bảo hiểm xã hội và mang theo CMND/CCCD của mình để nhận. Nếu đăng ký nhận qua số tài khoản, người lao động chờ tiền được chuyển khoản về.
  • Đối với thông báo “Hồ sơ số… bị từ chối do không hợp lệ.”: Cơ quan bảo hiểm xã hội từ chối hồ sơ của người lao động. Để biết lý do từ chối, vui lòng truy cập vào lịch sử hồ sơ để xem lý do. Đối với người lao động nộp hồ sơ trực tiếp thì cần đến cơ quan bảo hiểm để nhận lý do.
Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.