Câu 30: Khi làm hồ sơ nhận trợ cấp theo Nghị quyết 116/NQ-CP người lao động nhận được thông báo “Hồ sơ bị từ chối do trùng nhiều hồ sơ” thì phải làm sao?

Đối với hồ sơ người lao động tự lập, vui lòng chỉ nộp duy nhất 01 lần. Nếu hồ sơ nộp lần đầu bị từ chối, người lao động vui lòng căn cứ lý do từ chối để điều chỉnh và nộp lại hồ sơ. Trường hợp lập hồ sơ gửi quá nhiều lần thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ từ chối xử lý.

Như vậy, đối với trường hợp nêu trên, người lao động vui lòng chờ kết quả xử lý tất cả các hồ sơ mình đã gửi, sau đó mới gửi lại hồ sơ nếu tất cả kết quả đều từ chối.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.