Câu 3: Vì sao chính sách chỉ cho phép tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất mà không được miễn?

Thực tế, bảo hiểm xã hội căn cứ trên hình thức đóng – hưởng. Nếu không đóng thì sẽ không có căn cứ để hưởng.

⇒ Như vậy, người tham gia cần đóng vào quỹ bảo hiểm để được hưởng chế độ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.