Câu 3: Sau khi đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu bao lâu thì nhận được sổ bảo hiểm xã hội?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 99 về Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, thời hạn cấp sổ BHXH lần đầu như sau:

“3. Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội trong thời hạn sau đây:

a) 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu;

Như vậy, trong vòng 20 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ xét duyệt và thực hiện thủ tục cấp sổ BHXH lần đầu cho người lao động. 

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.