Câu 3: Người sử dụng lao động phải sử dụng số tiền được giảm để hỗ trợ người lao động. Vậy, có thể chi trả những nội dung như: Phí test nhanh covid cho người lao động; mua vật dụng phục vụ sản xuất 3 tại chỗ; dụng cụ phòng chống dịch như khẩu trang, tấm chắn, sát khuẩn được không?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Nghị Quyết số 68/NQ-CPQuyết định số 23/2021/QĐ-TTg không quy định rõ nội dung chi. Vì thế người sử dụng lao động được chủ động quyết định nội dung chi, miễn đảm bảo quy định “Hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng chống đại dịch COVID-19”.

Đối với các nội dung chi cụ thể theo câu hỏi trên nhằm mục đích hỗ trợ người lao động phòng chống COVID-19 là không trái với quy định. Người sử dụng lao động có thể làm theo phương án trên.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.