Câu 3: Người đã hoàn tất cách ly tập trung, điều trị COVID trước khi Nghị quyết 68/QĐ-CP ban hành thì phải làm gì để được hoàn chi phí cách ly?

Căn cứ pháp lý: Điểm b Khoản 5 Điều 27 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Tại điểm b Khoản 5 Điều 27 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg nêu: “Đối với trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở hoặc cách ly tại nhà: Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em, các trường hợp F0, F1 gửi hồ sơ quy định tại khoản 3, 4 Điều này tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.”

Như vậy, người đã hoàn tất cách ly tập trung, điều trị COVID-19 trước khi Nghị quyết 68/QĐ-CP ban hành thì phải làm hồ sơ gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

Hồ sơ bao gồm:

*Đối với F0 đã kết thúc điều trị cách ly y tế:

– Giấy ra viện.

– Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị.

– Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

*Đối với F1 đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà:

– Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về cách ly y tế tại cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà.

– Giấy hoàn thành việc cách ly.

– Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

– Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với người đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly.

Chuyên mục: .

Trả lời