Câu 3: Ngừng việc, nghỉ việc không hưởng lương, tạm hoãn hợp đồng lao động thì dùng thẻ bảo hiểm y tế được không?

Căn cứ pháp lý: Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động 2019; Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH; Điểm 10.3 Mục 10 Công văn 1734/BHXH-QLT

(1) Người lao động ngừng việc và có lương ngừng việc

Ở trường hợp ngừng việc, và có lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động 2019, người lao động vẫn được đóng bảo hiểm y tế như bình thường nhưng căn cứ trên mức lương ngừng việc (căn cứ Khoản 8 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH)

Trong thời gian này, người lao động vẫn dùng được thẻ bảo hiểm y tế.

(2) Người lao động nghỉ không hưởng lương, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Nghỉ việc không hưởng lương, tạm hoãn hợp đồng lao động không phải đóng bảo hiểm y tế cho tháng nghỉ không lương (căn cứ Điều 42 Quyết định số 595/QĐ-BHXH). Do đó, người lao động nghỉ không hưởng lương, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động không dùng được thẻ bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn dùng được thẻ bảo hiểm y tế do doanh nghiệp vi phạm nguyên tắc báo tăng/giảm bảo hiểm xã hội dẫn đến bị truy thu tiền bảo hiểm y tế của tháng giảm lao động muộn (căn cứ Điểm 10.3 Mục 10 Công văn 1734/BHXH-QLT)

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.