Câu 3: Nếu trên C65-HD hoặc giấy ra viện không có mã ICD10 thì làm thế nào để xác định ốm đau ngắn ngày và ốm đau dài ngày?

Việc giải quyết ốm phải căn cứ vào mã ICD10 ghi trên C65-HD hoặc giấy ra viện để xác định bệnh thuộc danh mục điều trị dài ngày hoặc ốm thông thường để giải quyết. Trường hợp trên chứng từ không thể hiện mã ICD10 thì căn cứ vào tên bệnh ghi trên chứng từ để giải quyết.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.