Câu 3: Lãi suất cho vay đối với vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh là bao nhiêu?

Căn cứ: Điều 41 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg; Điều 42 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Lãi suất cho vay đối với vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh là 0%, lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.