Câu 3: Hộ kinh doanh ăn uống địa phương không bán tại chỗ mà chỉ bán mang về sau đó phải tạm dừng do không có người mua có được hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg?

Căn cứ: Trả lời từ Bộ lao động Thương binh và xã hội trên website Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp do Trung tâm Thông tin LASIC quản lý và vận hành

Trường hợp hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động do không có người mua, không phải do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 thì không đảm bảo điều kiện để xem xét, hỗ trợ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.