Câu 3: Có phải tất cả người lao động đều nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg hay không?

Không. Căn cứ trên Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg thì chỉ những lao động đang ở thuê, ở trọ (cư trú tại cơ sở cho thuê, cho trọ) và phải trả cho chủ cơ sở một khoản tiền thuê nhà mới được hỗ trợ. Bên cạnh đó, chính sách này còn quy định thêm các điều kiện liên quan (tham gia bảo hiểm xã hội, có hợp đồng lao động tại thời điểm quy định, ở trọ tại thời điểm quy định).

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.