Câu 11: Ứng dụng VssID chưa cập nhật đầy đủ quá trình tham gia thì có ảnh hưởng gì đến việc nhận trợ cấp tại Nghị quyết 116/NQ-CP?

Căn cứ phản hồi từ cơ quan Bảo hiểm xã hội thì việc ứng dụng VssID chưa cập nhật đầy đủ quá trình tham gia BHTN không ảnh hưởng quá nhiều đến việc nhận trợ cấp tại Nghị quyết 116/NQ-CP. Người lao động có quá trình tham gia BHTN và thỏa điều kiện yêu cầu theo thực tế vẫn được hỗ trợ.

Cơ quan bảo hiểm xã hội vẫn lưu trữ thông tin người lao động qua hệ thống riêng, ứng dụng VssID có dữ liệu lấy từ hệ thống nhưng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên sẽ có lỗi hiển thị. Trường hợp người lao động cần tra cứu chính xác hoàn toàn có thể liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để được hỗ trợ tra cứu.

Vậy nên, người lao động hoàn toàn có thể yên tâm nếu quá trình tham gia trên VssID thể hiện không đầy đủ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.