Câu 29: Doanh nghiệp ở trong khu công nghệ cao khi khi xin xác nhận mẫu 02 và mẫu 03 theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg xong, doanh nghiệp gửi Sở Lao động hay gửi ban quản lý khu vực?

Doanh nghiệp gửi lên Sở Lao động. Tại một vài khu vực, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp chuyển sang Phòng lao động để giảm thời gian chuyển về đơn vị. Phòng lao động sẽ tự liên hệ đơn vị thẩm định và yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có).

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.