Câu 28: Người lao động đã nhận trợ cấp theo chính sách tại Nghị quyết 68/NQ-CP thì có được nhận hỗ trợ thêm tại Nghị quyết 116/NQ-CP?

Đây là 02 chính sách hỗ trợ khác nhau. Như vậy, nếu người lao động đáp ứng điều kiện ở cả 02 chính sách thì đều có thể được nhận hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.