Câu 28: Khi gửi hồ sơ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg cho cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách. Nhưng khi gửi lên Phòng Lao động thì có cần bổ sung thêm gì không để đơn vị thông tin kịp thời đến người lao động?

Đơn vị chỉ cần lập đúng hồ sơ theo công văn. Một số trường hợp bổ sung bảng lương. Phòng lao động không yêu cầu gì thêm ngoài các hồ sơ theo quy định. Trừ trường hợp thanh tra xác minh.

Chuyên mục: .