Câu 27: Nhận trợ cấp theo chính sách tại Nghị quyết 116/NQ-CP có ảnh hưởng gì đến hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp không? Có bị trừ thời gian tham gia chưa hưởng không?

Về bản chất, trợ cấp theo chính sách tại nghị quyết 116/NQ-CPchính sách bảo hiểm thất nghiệp hoàn toàn khác nhau. Người lao động có thể hoàn toàn yên tâm nhận trợ cấp, quá trình tính tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ không bị trừ đi, chỉ được sử dụng làm căn cứ tính trợ cấp.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.