Câu 27: Chính sách tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg chỉ nêu hỗ trợ người lao động ở thuê và ở trọ. Vậy nếu người lao động thuê nhà hay thuê chung cư thì có được tính không?

Người lao động vẫn được hỗ trợ nếu thỏa các điều kiện khác theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.