Câu 26: Người lao động ở nhờ nhà người thân, có được tính là đang ở trọ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

Theo như công văn đã nêu rõ, người lao động tự lập mẫu 01 kê khai và chịu mọi trách nhiệm về tính pháp lý, trung thực. Trong trường hợp người lao động đang ở nhờ nhà người thân thì không được tính là ở thuê, ở trọ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.