Câu 26: Người lao động không thể nộp hồ sơ bằng ứng dụng VssID thì có thể nộp hồ sơ bằng hình thức khác để nhận trợ cấp từ Nghị quyết 116/NQ-CP không?

Có. Ngoài cách nộp qua ứng dụng VssID, còn có những hình thức khác hỗ trợ người lao động, vui lòng click vào link bên dưới để xem hướng dẫn từng bước chúng tôi đã đăng tải:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp

Cách 2: Nộp hồ sơ qua bưu điện

Cách 3: Nộp hồ sơ qua ứng dụng VssID

Cách 4: Nộp hồ sơ qua giao dịch điện tử BHXH

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.