Câu 25: Vì sao doanh nghiệp vẫn chưa nhận được mẫu 01 từ cơ quan bảo hiểm xã hội? Có phải do doanh nghiệp không được hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP?

Quyết định 28/2021/QĐ-TTg nêu rõ, thời hạn cơ quan bảo hiểm xã hội gửi Mẫu số 01 cho đơn vị chậm nhất là 20 tháng 10 năm 2021. Vậy nêm, nếu doanh nghiệp có người lao động thuộc diện được hỗ trợ mà chưa nhận được danh sách thì vui lòng chờ thêm.

Quá thời hạn nêu trên, doanh nghiệp có thể liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội khu vực để được hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.