Câu 25: Doanh nghiệp có người lao động ký hợp đồng thử việc từ ngày 01/05 đến ngày 30/06 – người lao động có ở thuê ở trọ – doanh nghiệp nằm trong vùng kinh tế trọng điểm thì có được hỗ trợ theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg?

Không. Người lao động ký hợp đồng thử việc, không tham gia bảo hiểm xã hội và cũng không thuộc đối tượng không tham gia nên không được hỗ trợ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.