Câu 24: Doanh nghiệp có thể kê khai số tài khoản công ty tại Mẫu số 02 và Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg để nhận thay người lao động không có số tài khoản ngân hàng được không?

Được. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch của chính sách, chế độ, cơ quan bảo hiểm xã hội khuyến khích đơn vị tổ chức hỗ trợ người lao động đăng ký tài khoản ngân hàng cá nhân. Trường hợp bất khả kháng, không đăng ký được thì mới sử dụng số tài khoản doanh nghiệp. Khi tổ chức chi trả, người sử dụng lao động phải lập danh sách và ký nhận rõ ràng.

Chuyên mục: .