Câu 23: Trường hợp người lao động không có tài khoản ngân hàng, chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hết hạn và không thể làm tài khoản này thì phải làm sao để nhận trợ cấp từ Nghị quyết 116/NQ-CP?

Đối với trường hợp người lao động không có tài khoản ngân hàng và chứng minh nhân dân/căn cước công dân hết hạn, chưa làm tài khoản ngân hàng kịp thì hoàn toàn có thể nhận hỗ trợ thông qua tài khoản đơn vị. Doanh nghiệp phải tổ chức chi trả và cho người lao động ký nhận đầy đủ theo quy định.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.