Câu 23: Người lao động nữ nghỉ thai sản đến cuối tháng 3. Đầu tháng 4 doanh nghiệp báo tăng đi làm lại. Vậy tháng 4 có nằm trong danh sách được hưởng chế độ (giả sử người lao động này thỏa mọi điều kiện khác trong chính sách).

Người lao động đã làm việc lại vào tháng 4, từ tháng 5/2022 doanh nghiệp lập danh sách đề nghị thì tháng 4 người lao động này đã tham gia bảo hiểm xã hội bình thường. Vậy nên người lao động này vẫn đủ điều kiện hưởng.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.