Câu 22: Người lao động không có số tài khoản ngân hàng thì có thể sử dụng số tài khoản của người thân để nhận trợ cấp theo Nghị quyết 116/NQ-CP được không? (trường hợp có giấy tờ chứng minh là thân nhân)

Không. Đối với trường hợp người lao động không có số tài khoản ngân hàng, đơn vị hỗ trợ bằng 01 trong 02 cách sau:

Cách 1: Tổ chức hướng dẫn người lao động đăng ký tài khoản ngân hàng trực tuyến. Hiện nay có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ với thủ tục đơn giản.

Cách 2: Sử dụng số tài khoản doanh nghiệp để nhận thay người lao động. Sau khi nhận hỗ trợ, phải tổ chức chi trả cho người lao động bằng cách kê khai thông tin và ký nhận đầy đủ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.