Câu 20: Quy định tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg nêu người sử dụng lao động có thể nộp gộp 2-3 tháng một lần, vậy có phải chỉ cần lập mẫu 02 và mẫu 03 mỗi mẫu một lần?

Vì chính sách dựa trên nguyên tắc giải quyết hỗ trợ theo từng tháng, nên dù nộp gộp 2-3 tháng một lần thì người sử dụng lao động vẫn phải lập mẫu 02 và mẫu 03 theo từng tháng. Tức là mỗi tháng một bộ.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.