Câu 2: Trường hợp sai số điện thoại hay sai thông tin nhân thân so với Mẫu 01a BHXH gửi về đơn vị thì phải làm thế nào?

Đơn vị xử lý theo hướng dẫn sau:

– Trường hợp chỉ sai số điện thoại thì cập nhật ngay trên Mẫu 02 và Mẫu 01a hoặc hồ sơ 600L/600LG.

– Trường hợp quá trình đóng BHTN sai số tháng vì lý do đã hưởng trợ cấp thất nghiệp thì vẫn điền vào Mẫu 02 và Mẫu 01a, ghi chú ở Cột 9 là “Sai số tháng đóng BHTN” hoặc nộp hồ sơ 600L/600LG.

– Trường hợp sai thông tin nhân thân, sai số tháng thất nghiệp (thừa, thiếu) so với dữ liệu thì thực hiện hồ sơ 600M/600MG (hoặc Mẫu 03 + File 01a) để điều chỉnh. Đính kèm hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh. Hồ sơ như sau:

+ Trong trường hợp sai thông tin nhân thân: Bản sao giấy khai sinh, bản sao CMND/CCCD.

+ Trong trường hợp sai số tháng tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Bản sao sổ BHXH.

+ Trong trường hợp vừa sai thông tin nhân thân, vừa sai số tháng tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Bản sao giấy khai sinh, bản sao CMND/CCCD, bản gốc sổ BHXH.

Chuyên mục: .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.